Home

Ook na uw pensionering kunt u lid blijven/worden van de Personeelsvereniging COB. Het kan u voordeel bieden bij:


De vereniging draagt de naam: 

“Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie''

(kortweg: V.G.H.P.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.


Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.


Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samen-gevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die binnen de Eenheid Den Haag, het voormalige regiokorps Hollands-Midden of het voormalige regiokorps Haaglanden heeft gewerkt en de dienst heeft verlaten i.v.m. pensioen of een regeling.

Vrijdag, 19 juli 2019 intocht van de

4-daagse van Nijmegen

Foto links: Sonja van As en Jur Harteveld liepen voor de 55ste en 35ste keer mee.

Foto onder: Het detachement van de Eenheid Den Haag

Tekeningen Bram Hermenet 

  De politiedienst verlaten?

    Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
    verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
    te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u
    attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

    Wij zijn een vereniging met ruim 600 leden, die op diverse
    manieren ontspanning trachten te brengen in het bestaan
    van onze gepensioneerden en hun partners.

  Wij bieden u:
      - Bingo
      - Klaverjassen
      - Bowlen
      - Excursies
      - 11x per jaar het VGHP Journaal
      - Najaarsreünie
      - Nieuwjaars bijeenkomst

    Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van
    Goede Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en vergeten
    ook de vreugdevolle momenten niet.

  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt slechts
  € 15,00 per jaar.