Home

Ook na uw pensionering kunt u lid blijven/worden van de Personeelsvereniging COB. Het kan u voordeel bieden bij:


De vereniging draagt de naam: 

“Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie''

(kortweg: V.G.H.P.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.


Ze is opgericht op 12 maart 1976 onder de naam “Vriendenkring van Gepensioneerden van de Haagsche Politie”.


Per 1 januari 2013 is het Korps Nationale Politie opgericht en zijn de regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden samen-gevoegd tot de eenheid Den Haag.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die binnen de Eenheid Den Haag, het voormalige regiokorps Hollands-Midden of het voormalige regiokorps Haaglanden heeft gewerkt en de dienst heeft verlaten i.v.m. pensioen of een regeling.

Op maandag 17 juni 2019 wordt voor de derde keer

Blawh Gelul georganiseerd.


Het belooft weer een komische avond te worden met ook serieuze onderwerpen.


Blawh Gelul casus #3 wordt gehouden
• In:                     Het Paard, Prinsegracht 12 Den Haag
• Aanvang:          20.00 uur
• Zaal open:        19.30 uur
• Entreekaarten: ad € 5,00 kunt u reserveren bij Priscilla van         Delft: priscilla.van.delft@politie.nl. (U kunt de kaarten dan           voor aanvang van de voorstelling afhalen aan de kassa)
  of
  voor aanvang kopen aan de kassa (maar op is op).

Tekeningen Bram Hermenet 

  De politiedienst verlaten?

    Heeft u de eenheid Den Haag van de Nationale Politie
    verlaten of gaat u deze binnenkort verlaten, om
    te genieten van een welverdiende rust, dan willen wij u
    attenderen op de activiteiten van onze vereniging.

    Wij zijn een vereniging met ruim 500 leden, die op diverse
    manieren ontspanning trachten te brengen in het bestaan
    van onze gepensioneerden en hun partners.

  Wij bieden u:
      - Bingo
      - Klaverjassen
      - Bowlen
      - Jeu de boules
      - Excursies
      - Elke maand het VGHP Journaal
      - Najaarsreünie
      - Nieuwjaars bijeenkomst

    Bovendien kent onze vereniging een ”Commissie van Goede
    Diensten”. Wij bezoeken zieke leden en vergeten ook de
    vreugdevolle momenten niet.

  Het lidmaatschap voor dit alles bedraagt slechts
  € 15,00 per jaar.